Castrum verkoopcantus – Vrijdag(!) 7 oktober

Kameraden en confraters!

Ook dit jaar hebben we wederom vers bloed kunnen aantrekken dat graag trots zou pronken met onze kleuren om hun torso.Volledig in lijn met de traditie zullen deze individuen, doorgaans benoemd als schachten, dan ook te koop worden aangeboden op de oktobercantus.

Iets minder in lijn met de traditie is dan weer de datum die cantus. In een ware wereld-op-zijn-kop-stijl verwachten wij jullie niet aan het begin van de werkweek, maar op het einde. De oktobercantus zal namelijk luidkeels ingezet worden op vrijdag 7 oktober.

Voorts nog een boodschap van algemeen nut:
Tot aan de novembercantus, zijnde 7 november 2016, kan er opnieuw couleur besteld worden.
Een beschrijving van deze couleurartikel, evenals het handige, bijhorende bestelformulier, zijn terug te vinden op de website en wel hier.


Kort samengevat:

Wanneer: vrijdag 7 oktober

Waar: Wagetol
Hoe laat: Clubavond 20u00, Io Vivat 20u30
Hoeveel: €8 leden; €12 niet-leden; €5 nieuwkomers; €5 waterdrinkers
Dresscode: officieel = jasje/dasje (stijlvolle kledij)

 

UVCF Castrum!

Gentle reminder voor kandidaat-schachten

Gentle reminder voor hen die de rangen van Castrum wensen te vervoegen als schacht.
 
Maandag 19 september is de laatste kans om je kandidaat te stellen om de schachtenbak te bevolken tijdens dit academiejaar.
Haast je dus om je kandidatuur nog in te dienen.

Wat moet je van de schachtenmeester doen om kans te maken om bij Castrum schacht te worden?
Wel, Bloempje vraagt het volgende:
  1. Je moet minimaal op 3 Castrumactiviteiten aanwezig zijn geweest in het jaar 2015-2016.
  2. Schrijf mij een motivatie waarom je schacht wil worden en wat je denkt te kunnen bijdragen tot de club en wat je er uit kan halen (min.120 woorden).
  3. Geef me je top 3 van cantusliederen die je kent en de top 3 die je graag wil leren.
Kandidaturen indienen geschiedt, zoals eerder reeds gecommuniceerd, enkel via schachtenmeester@castrum.be
 
UVCF Castrum!

Kandidaturen Schachten 2016 – 2017

Dus, jij wil schacht worden bij Castrum?

Wel, dat kan wel zo zijn, maar eerst ga je mij mogen overtuigen dat je het wel waard bent om toe te treden tot deze felbegeerde club. Je moet ook bewijzen dat je gemotiveerd bent om als schacht je opdracht op 1 jaar af te krijgen.

Wat moet je doen om kans te maken om bij Castrum schacht te worden?

  1. Je moet minimaal op 3 Castrumactiviteiten aanwezig zijn geweest in het jaar 2015-2016.
  2. Schrijf mij een motivatie waarom je schacht wil worden en wat je denkt te kunnen bijdragen tot de club en wat je er uit kan halen (min.120 woorden).
  3. Geef me je top 3 van cantus liederen die je kent en de top 3 die je graag wil leren.

Dit alles voor 19 september, dus exact 2 weken na de septembercantus.
Kandidaturen indienen geschiedt enkel via schachtenmeester@castrum.be.

Dixit,
Pieter Herman Chris Vandenborne (v. Bloempje)
Schachtenmeester 2016 – 2017
schachtenmeester@castrum.be

ps.: Omkoping is zeker een vatbare optie, zolang de waarde juist zit

Castrum Openingscantus – 05/09/2016

Kameraden en confraters!

Een nieuw academiejaar en dus ook voor de 26ste keer een nieuw jaar vol Castrum. Een nieuw praesidium neemt met frisse moed en pint het roer in handen en stuwt ons aller Castrum richting een jaar vol boeiende en welklinkende cantussen.

Op maandag 5 september heten we jullie dan ook van harte welkom op de openingscantus om het nieuwe jaar traditiegetrouw in te zetten met de Heilige Drievuldigheid en een heleboel andere codexliederen.

Voorts willen we de kandidaat-schachten er ook reeds op attent maken dat de kandidaturen finaal moeten binnen zijn op 19 september 2016. Meer info daarover volgt nog, maar noteer die deadline alvast in je agenda(app).

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op onze clubavond en/of aansluitende cantus. Dat alles om Musje aan te moedigen op haar eerste volledige cantus als Castrumsenior en samen met ons te genieten een frisse pint en rondgezang.

Kort samengevat:
Wanneer: maandag 5 september
Waar: Wagetol
Hoe laat: Clubavond 20u00, Io Vivat 20u30
Hoeveel: €8 leden; €12 niet-leden; €5 nieuwkomers; €5 waterdrinkers
Dresscode: officieel = jasje/dasje

Castrum Overdrachtscantus 1/08/2016

Kameraden en confraters!

De tijd vliegt als je je amuseert, of hoe ging dat gezegde? Augustus komt eraan, wat wil zeggen dat het alweer tijd is voor de overdrachtscantus. Dat het een spannende verkiezingsstrijd was zagen we in juni, dat Musje als winnaar uit de bus kwam wisten we ook al. Maar nu is het tijd om haar ook effectief te installeren als praeses en afscheid te nemen van senior Manfred die ons doorheen dit lustrum lustrorumjaar geleid heeft.

We kunnen in ieder geval terugblikken op een meer dan geslaagd 25e academiejaar voor Castrum. De galacantus bracht ons terug naar Zandhoven, we genoten van een lekkere BBQ op de familiedag en trokken recent nog naar de brouwerij van De Koninck. We zorgden ook voor exclusief lustrumbier en lustrum bierpotten. We zijn volledig door onze voorraad (oplage van respectievelijk 100 en 30), dus kopers: geniet van deze “pieces uniques”.

Benieuwd hoe Musje het zal doen als nieuwe senior? Popel je van ongeduld om te weten te komen hoe het volledige praesidium 2016-2017 eruit zal zien? Of misschien heb je gewoon zin om te komen cantussen? Voor dit alles kan je terecht in de Wagetol op maandag 1 augustus. Io vivat naar goede gewoonte om 20u30, vooraf gegaan door een korte clubavond.

Kort samengevat:
Wanneer: maandag 1 augustus
Waar: Wagetol
Hoe laat: Clubavond 20u00, Io Vivat 20u30
Hoeveel: €8 leden; €12 niet-leden; €5 nieuwkomers; €5 waterdrinkers
Dresscode: officiëel = jasje/dasje