Castrum Ontgroeningscantus 30 April 2017

Kameraden en confraters!

De aprilse grillen teisteren onze stembanden, maar hoort gij allen…
Daar in de verte schallen de klaroenen, want we gaan weer schachten ontgroenen!

Vijf schachten staan vol ongeduld te popelen om hun lint over de andere schouder te mogen tooien.
Op zondag 30 april krijgen zij hun moment de gloire, de kans om in het voetlicht te treden en een fonkeling in de ogen van peter of meter te toveren bij het voltrekken van hun ontgroeningsopdracht. Maar euhm, no pressure he…

De alinea hierboven bevat geen tikfout, noch laten uw ogen het meer afweten dan anders. U leest het goed, beste vrienden. Onze ontgroeningscantus, traditioneel ook wel meicantus genoemd in de volksmond, vangt dit jaar aan op de laatste zondag van april, om luchtig langs wat toonladders en kameraadschap zijn weg te vinden naar de eerste dag en de eerste vrije dag van mei.

Kom samen met ons de meimaand inzetten met zangarbeid en komt zien hoe de verworpenen der aarde ontwaken uit hun schachtenslaap, het juk van de meester afwerpen en zich ontpoppen tot volwaardige elementen van ons genootschap…

Wij zijn alvast benieuwd naar de prestaties!

Kort samengevat:
Wanneer: zondag 30 april
Waar: Wagetol
Hoe laat: Clubavond 20u00, Io Vivat 20u30
Hoeveel: €8 leden; €12 niet-leden; €5 nieuwkomers; €5 waterdrinkers
Dresscode: officieel = jasje/dasje

Castrum Speechcantus 3/04/2017

Kameraden en confraters!

Na een spannende Presidentiële Debatcantus weten we intussen dat Castrum heel wat creatieve taalzielen bevat. Op maandag 3 april geven we hen de kans om zich nog een keer te laten gaan. Want, beste vrienden, het is weer tijd voor de befaamde speechcantus van Castrum!

De strijd om de titel van speechkampioen 2016-2017 zal gestreden worden in twee rondes: een eerste ronde die thuis voorbereid mag worden en een improvisatieronde. Voor beide rondes zal je enkele onderwerpen opgelegd krijgen – via loting bepaald – die je moet verwerken in je speech. De voorbereide speech moet 3 à 5 minuten duren, die tweede speech 2 à 4 minuten.

Voel je je geroepen om mee te dingen naar de titel van speechkampioen? Stuur dan voor 2 april een mailtje naar praeses@castrum.be. Enkel Castrum gedoopten kunnen deelnemen aan de verkiezing zelf, kandidaten van andere clubs worden ‘buiten competitie’ beoordeeld. De beoordeling zal gebeuren door een jury op basis van verschillende criteria.

Vanzelfsprekend wisselen we al dit (hopelijk interessant) gepraat af met een stevige portie gezang, dus ook de niet-speechers zijn meer dan welkom om ons te vervoegen. Aangezien ons teergeliefde Waagstuk nog steeds gesloten is, zullen wij de clubavond om 20u laten starten in de Wagetol zelf. Wees welgekomen, confraters!

 

 

Kort samengevat:
Wanneer: maandag 3 april
Waar: Wagetol
Hoe laat: Clubavond 20u00, Io Vivat 20u30
Hoeveel: €8 leden; €12 niet-leden; €5 nieuwkomers; €5 waterdrinkers
Dresscode: officieel = jasje/dasje

Castrum Presidentiële Debatcantus

Kameraden en confraters!

Op 6 maart presenteren wij u met trots een strijd der titanen. Een clash tussen welbespraaktheid en gebrul, dossierkennis en alternatieve feiten.

De corona wordt het schouwtoneel voor de ontgroeningsopdracht van Christoph Maes (v. Maes). Het thema van de avond is de Presidentiële Debatcantus.

Het opzet is eenvoudig. De linker en rechter corona vaardigen beiden een presidentskandidaat af. Die kandidaten gaan mekaar in korte speeches de loef proberen af te steken, terwijl de andere corona moet raden waar het nu eigenlijk over gaat. U ziet ongetwijfeld de link met Amerika.

De spelregels:
Inschrijven voor dit thematische aspect van de cantus kan via deze link.
Daar kan je je inschrijven als presidentskandidaat of als deelnemer. Ongeacht waarvoor je inschrijft, schrijf je een korte speech van 3 à 4 minuten rond een nummer uit de codex.

De presidentskandidaten schrijven een extra speech. Zij moeten namelijk hun deel van de corona overtuigen om hen als presidentskandidaat af te vaardigen. De presidentskandidaat die de nominatie in de wacht sleept, zal uiteindelijk de geschreven speeches moeten declareren.

Alle speeches hebben als onderwerp ‘een nummer uit de codex’. Het is dan ook aan de andere zijde van de corona te raden over welk nummer het gaat en om dat nummer juist in te zetten. Per speech zijn dus 2 punten te verzamelen. De coronahelft die op het einde van de avond de meeste punten haalt, wint en krijgt uiteraard een prijs.

De inschrivingen worden gesloten op maandag 27 februari.

Succes!

 

Kort samengevat:
Wanneer: maandag 6 maart
Waar: Wagetol
Hoe laat: Clubavond 20u00 (in de wagetol), Io Vivat 20u30
Hoeveel: €8 leden; €12 niet-leden; €5 nieuwkomers; €5 waterdrinkers
Dresscode: officieel = jasje/dasje (stijlvolle kledij)

Castrum Krambamboulicantus

Kameraden en confraters!

 

Zoals het de overlevering betaamt, worden in februari rondgezang en gerstenat vrolijk vergezeld van een blozend glas Krambambouli. 

 

Krambambouli. U weet wel, dat ‘schuimend blond studentennat’, dat verre van schuimend en hoegenaamd niet blond is.

Het gelijknamige nummer in de Codex is dus eigenlijk fake news.

 

Onze Magister Krambambouli gaat ons voorzien van wat *spoiler* de beste Krambambouli ooit gaat worden.

Hij liet zich onlangs nog ontvallen dat hij Krambambouli kent en de beste Krambambouli heeft, dus dat kan niet misgaan.

 

Boude uitspraak volgens u? Wel, kom dan gerust zelf mee de corona bevolken en oordelen.

De cantus gaat door op 6 februari in de Wagetol met een aanhef van het Io Vivat omstreeks 20u30.

Gezien een algemeen inreisverbod voor het grondgebied van Afspanning Het Waagstuk, zal de clubavond doorgaan vanaf 20u in de kelder.

 

Tot maandag!

 

Ut vivat, crescat et floreat Castrum!

 

Kort samengevat:

Wanneer: maandag 6 februari

Waar: Wagetol
Hoe laat: Clubavond 20u00 (in de wagetol), Io Vivat 20u30
Hoeveel: €8 leden; €12 niet-leden; €5 nieuwkomers; €5 waterdrinkers
Dresscode: officieel = jasje/dasje (stijlvolle kledij)

Castrum Januaricantus

Kameraden en confraters!

 

Volgepropt met lief en leed, legt 2016 zich te rusten in het bed dat Koning Winter meebracht.

De koude winteravonden brengen dekentjes en glühwein mee, van oudsher omarmd door kerst- en nieuwjaarswensen.

 

Wij zouden hier, geheel volgens de standaard en de norm, een tekst kunnen presenteren voorzien van rijm en metrum.

Aan het juk van die grijze eenheidsworst doen we echter niet mee en het weze bij deze afgeworpen (dat juk).

 

Rood-Geel-Rood zijn onze kleuren, al dan niet voorzien van een gouden biezeke.

Dat zijn kleuren die in één adem worden genoemd met warmte, gezelligheid en plezier.

 

Laat dat dan ook onze wens zijn voor jullie: een jaar vol warme verbondenheid en gezellige momenten, doorspekt met leute en gelach.

Een jaar waarin ieder mag zijn wie hij of zij is, gesteund en omarmd door vriendschap.

 

Natuurlijk wensen we jullie ook nog een jaar vol Castrum en cantussen, vergezeld van gerstenat en gezang (en wat krambambouli daar ergens tussen).

Graag nodigen wij jullie dan ook allemaal uit om samen het nieuwe jaar al zingend welkom te heten op maandag 2 januari.

 

Deze eerste cantus van het nieuwe jaar zal naar gewoonte doorgaan in de Wagetol.

 

Bij deze wensen wij jullie nog fijne feestdagen en tot dan!

 

Ut vivat, crescat et floreat Castrum! 

 

 

Kort samengevat:

Wanneer: maandag 2 januari

Waar: Wagetol

Hoe laat: Clubavond 20u00, Io Vivat 20u30

Hoeveel: €8 leden; €12 niet-leden; €5 nieuwkomers; €5 waterdrinkers

Dresscode: officieel = jasje/dasje (stijlvolle kledij, klik op de link voor meer info)

Castrum – herinnering galacantus & couleur

Kameraden en confraters,

De tijd gaat snel, het is al bijna 4 december… Dat wil zeggen dat je nog maar enkele dagen de tijd hebt om je in te schrijven voor onze galacantus. Zondag 4 december is je laatste kans, nadien sluiten we de inschrijvingen onherroepelijk af. Je kan kiezen voor een all-in optie (cantus + diner) aan de prijs van € 40 voor leden en € 50 voor niet-leden. Geen honger, maar wil je wel komen cantussen? Dat kan voor € 15. Waar je ook voor kiest, op voorhand inschrijven via castrum.be/gala is de boodschap. Deze heuglijke avond gaat dit jaar door in Zaal Impeesa (Peter Benoîtlaan 31, 2100 Deurne). Dit is vlakbij de terminus van trams 4 en 24 en voor de deur is ook voldoende parkeerplaats.

Al ingeschreven? Fantastisch! Maar vergeet zeker ook niet tijdig te betalen. We verwachten je centjes ten laatste op 7 december op onze rekening (BE08 0689 3032 5613). En als je dan toch bezig bent: op de galacantus zullen we de couleurartikel (hemd, das, clubpet, bierpet en/of zipfelhalter) die besteld én betaald zijn afleveren. Ook hier het verschuldigde bedrag graag tegen 7 december op de rekening.

Tot op de galacantus!

Het Castrum praesidium

Kort samengevat:
Wanneer: zaterdag 10 december
Waar: Zaal Impeesa (Peter Benoîtlaan 31, 2100 Deurne)
Hoe laat: Receptie 17u00, Io Vivat 20u30
Hoeveel: €40,- leden (incl. diner); €50,- niet-leden (incl. diner); €15,- enkel cantus
Inschrijven: castrum.be/gala (t.e.m. 4 december)
Dresscode: hoogofficieel (galakledij)