Castrum

Praeses: Philippe Anné v. Friar Tuck (e-mail)
Ab-actis: William Mostmans v. Windsor (e-mail)


Kameraden en confraters

 

Na een meer dan geslaagde welkomstcantus zijn we blij om samen met jullie Castrums eerste post-corona-semester in te luiden! Noteer alvast volgende data in jullie agenda: 

Zaterdag 16 oktober verwelkomen we jullie graag om samen met ons het betere speciaalbier te degusteren onder begeleiding van onze cantor Jezus op een smaakvolle bierproefavond. Deze zal doorgaan in een van Antwerpens betere horecagelegenheden; precieze locatie wordt spoedig meegedeeld per mail en in het Facebookevenement. Klinkt aan en hef omhoog het glas!

Maandag 25 oktober staat in het teken van onze schachten en hun kersverse peters & meters, met onze klassieke verkoopcantus. Zoals steeds is het kooprecht voorbehouden aan ontgroende commilitones van Castrum. Conform ons huisreglement verwachten we van kandidaat-schachten een kleine motivatiebrief gericht aan schachtenmeester@castrum.be met een korte voorstelling, motivatie en een kort overzicht van vaardigheden of passies waarmee je kan bijdragen aan de toekomst van onze club. Zo kunnen, samen met peters en meters, gepaste ontgroeningsopdrachten worden vastgelegd. De verkoopcantus gaat zoals steeds door in de Wagetol, met ontvangst vanaf 20:00 en Io Vivat om 20:30. Dresscode: stadskledij. 

Woensdag 24 november leren we onze spiksplinternieuwe codex beter kennen met een nieuweliedjescantus. Onze cantor Jezus zal het voortouw nemen om ons aller studentikoze liederkennis te verrijken en nieuwe klanken door de Wagetol te laten weerklinken. Ontvangst vanaf 20:00, Io Vivat om 20:30.

Vrijdag 10 december hijsen we ons in splinternieuw pak of kleed voor onze traditionele galacantus. Honger zal worden gestild, dorst zal worden gelest en onze schachten worden plechtig welkom geheten in onze rangen. Een uitgebreid overzicht van het verloop van de avond en mogelijkheid tot inschrijven volgt later per mail en in het Facebookevenement. We verwelkomen allen graag vanaf 17:00 voor de receptie en heffen om 20:30 het Io Vivat aan, en dit te Gildenzaal Moretusburg, Kapelstraat 296, 2660 Antwerpen. Dresscode: hoogofficieel. 

Uiteraard hopen we in november en december ook fijne clubavonden te organiseren; een uitgebreidere planning hiervan volgt via de welbekende kanalen.

We hopen jullie allen spoedig weer te zien om lach en lied te delen.

 

UVCF Castrum!

 
Facebook
Om je inschrijving aan te passen, klik hier.