Castrum

Praeses: Philippe Anné v. Friar Tuck (e-mail)
Ab-actis: William Mostmans v. Windsor (e-mail)


Kameraden en confraters

 

De zon schijnt, de vogeltjes fluiten en de korte broeken en kleedjes krijgen weer een iets prominentere plaats in de kleerkast. Dat betekent dat de zomer in het land is, maar ook dat het einde van het academiejaar in zicht komt. Voor die gelegenheid brengen we graag alle Castrum-commilitones samen om schachten te ontgroenen en een nieuwe senior te verkiezen! Zoals steeds verwelkomen we graag ook alle goedgeluimde gasten om aan de clubtafel aan te schuiven en de zomerzon uit volle borst te begroeten met een zangstonde van de noen tot het laatste avondgloren. 

We trekken een hele namiddag uit op zondag 10 juli om de bepette hoofden samen te steken, het glas te heffen en een hapje te eten, onder andere van huisbereide quiches. Hiertoe komen we samen in Den Beulebak, Sint-Nicolaasplaats 10 te Antwerpen vanaf 14:00 en heffen we het Io Vivat aan om 14:30. De namiddag zal bestaan uit een afwisseling van zangstonden en voorstellingen van ontgroeningsopdrachten door onze bijna-niet-meer-schachten; de eigenlijke verkiezing zal in de avond plaatsvinden, na een ruime dinertempus. Afloop van het programma is voorzien rond 22:30. 

Elke actieve Castrum-commilito die minstens één jaar ontgroend is en minstens één derde van de activiteiten van het afgelopen werkingsjaar heeft bijgewoond, kan kandideren voor de functie van praeses in het werkingsjaar 2022-2023 door ten laatste 3 juli 23:59 hun kandidatuur te bezorgen op het e-mailadres ikwilpraesesworden@castrum.be. Zoals steeds wordt alleen de praeses, en niet een voltallige kiesploeg, rechtstreeks verkozen. Elke Castrum-commilito die ten laatste op de verkiezingscantus ontgroend is en zich geroepen voelt voor een andere praesidiumfunctie in het komende werkingsjaar, kan mailen naar neemmemee@castrum.be met vermelding gewenste functie(s). Deze kandidaturen worden na afloop van de cantus bezorgd aan de verkozen praeses door de zittende praeses. Alle volwaardig gedoopte en ontgroende Castrum-commilitones aanwezig op deze cantus zijn stemgerechtigd. 

Rest ons nog te zeggen dat we het gezellig gaan maken, in hopelijk stralend weer, met stralende hoofden, klinkende kelen en rijkelijk vloeiend bier! 

 

UVCF Castrum!

 

Kort samengevat:
Wanneer: Zondag 10 juli 2022
Waar: Den Beulebak, Sint-Nicolaasplaats 10, 2000 Antwerpen
Hoe laat: 14:00 welkom, 14:30 Io Vivat, omstreeks 19:45 verkiezing
Hoeveel: 10 € nieuwe bezoekers & waterdrinkers, 15 € leden, 20 € niet-leden
Dresscode: Deftig op z'n zomers

 
Facebook
Om je inschrijving aan te passen, klik hier.