Ontgroeningsopdracht van ??? (2002-2003)

 

melodie: Stef Bos “Breek de stilte”

Hij is nen boom lak alle bomen,
Hij is nie ans dan al die ander,
Maor as g’is dichter kijkt, dan ziede het verschil.
Hij stoat d’r heel den tijd zo rustig,
In ’t bos tussen al die ander
En ’t is precies of hjeel de wereld hem niks doe.
Hij lijft alleejn maor van die mensen,
Die es af en toe passeren,
En hun schouwers zetten tegen z’n starke bast.
D’r besta dan ook nikske,
Da diejen boom kan doen verdwijnen,
Want daar is hem dan toch wel veel te stark voor.
’t Is onzen eik
’t Is onzen eik
Kijkt ’s heel goe naor z’n schors,
Wa da ge daor allemal nie vindt.
Sterk es eik,
Sterk es eik
Geeneen dat daaraan kan tippen,
Want ’t is de starkste van allemaol.
As onzen boom na is kon proaten,
En es zeggen wa dat hem denkt,
Wie weet woar zouwen we me alles dan we es staan.
Zou ‘em dan efkes alles veranderen,
Of laten gelak het is,
Of zou ‘m zeggen: Mannekes trekt ullije plan.
As moraal van dees verhaaltje,
Zou ‘k tegen ullie willen zeggen,
Nuiste keer a ge hem tegenkomt, kijkt dan nog es goe.