Tekst: Herman verschooten Jr. (v. Junior)
Melodie: ‘Hoog op de gele wagen’

Codex is ’t vaandel van Castrum,
Zingen en drinken in stijl.
Schachten en porren tesamen
Zorgen voor ’t nieuw studentenheil.
Kom bij ons en zing mede,
Onze Heilige Leus:
Vivamus ad codicem! ]
Voor nu en altijd! ] (bis)

Student en oud-student
Zijn bij ons steeds wellekom.
Wij komen allen tesamen,
Goedgemutst, de lach klinkt vol,
Vrolijke liederen zingen.
Onze leuze klinkt alom:
Vivamus ad codicem! ]
Voor nu en altijd! ] (bis)