Castrum had van bij de oprichting zeer uitgebreide statuten die in de loop der jaren wel eens aangepast of uit het oog verloren werden, maar waar ook vaak over gediscussieerd werd zonder dat iemand nog precies wist wat er ook weer exact in de statuten stond.

Tijdens de zomer die het academische jaar 2003-2004 vooraf ging, dokterde het nieuwe praesidium op basis van de oude statuten die in het archief teruggevonden werden en de bestaande toestand binnen de club een voorstel voor een nieuw ‘huisreglement’ uit. Dit huisreglement werd tijdens een eerste pro-seniorenconvent, tussen pot en pint en bij een heerlijk stuk geroosterd vlees, verder uitgewerkt en goedgekeurd.

In oktober 2008 werd dit huisreglement gereviseerd op een pro-seniorenconvent, zoals hierboven beschreven. Daaruit volgde o.a. een lijst van onderdelen die niet ter discussie staan, namelijk de rechten en plichten van Castrum en zijn leden (hieronder te lezen).

In 2023 volgde een grootschalige update van het volledige huisreglement. Het volledige huisreglement kan ingekeken worden op simpele vraag bij het Castrum praesidium. Dit bv. bij vragen of discussie omtrent de werking tijdens het academiejaar.

I. Rechten en plichten van Castrum en zijn leden

 1. Benaming en rechtsvorm van de club
  §1 De club draagt de naam Castrum, en werd door Sergeï Desmidt opgericht op 19 juni 1991 voor
  onbepaalde duur.
  §2 Castrum is een feitelijke vereniging, en heeft bijgevolg geen rechtspersoonlijkheid.
 2. Doel van de club
  §1 Castrum is een vereniging voor studenten en oud-studenten die hoger en/of universitair
  onderwijs volgen of volgden aan een instelling gelegen op het grondgebied van de provincie
  Antwerpen. Andere studenten of oud-studenten kunnen door het bestuur toegelaten worden als
  commilito extra muros.
  §2 Castrum heeft drie specifieke doelstellingen:
  i. Streven naar stijlvolle studentikoziteit in een geest van broeder- en zusterschap; zich hierbij
  baserend op de ‘Clubcodex’ zoals opgesteld door Dr. Prof. Mon de Goeysse.
  ii. Streven naar en het overdragen van de kennis van de (Vlaamse) studentikoze liederschat.
  iii. Streven naar en het overdragen van de kennis van de (Vlaamse) studentikoze geschiedenis
  en tradities.
  §3 Met het oog op het bewerkstelligen van bovenstaande doelstellingen dient er elke maand een
  cantus te worden georganiseerd.
  §4 Castrum is een onafhankelijke, pluralistische vereniging die politiek, religieus en filosofisch
  neutraal is.
 3. Symbolen van de club
  §1 De kleuren van de club zijn rood-geel-rood.
  §2 De clubleuze luidt “Vivamus ad Codicem”.
  §3 Het clublied (geschreven door Herman verschooten v. Junior op wijze van “Hoog op den gelen
  wagen”), het wapenschild, de vlag en het vaandel, de knuppels, de degens alsook de praesestafel
  horen onlosmakelijk bij de club.
 4. Dagelijks bestuur van de club
  §1 Het praesidium (i.e. het dagelijks bestuur) van de club bestaat steeds uit vijf personen: Praeses,
  Schachtenmeester/Schachtenmeesteres, Cantor/Cantrix, Quaestor/Quaestrix en Ab-Actis.
  §2 De Praesesverkiezingen dienen jaarlijks te worden georganiseerd.
  §3 Elke kandidaat-Praeses heeft recht op het verkrijgen van “de praesidiumpoule” (zie Artikel 6 $6).
  §4 Schachtenverkoop, -doop en -ontgroening dienen jaarlijks te worden georganiseerd, uiteraard
  enkel indien er (kandidaat-)schachten zijn.
 5. Varia
  §1 Het dragen van stijlvolle kledij is verplicht. (Zie ook Artikel 9.)
  §2 De Senior, en bij uitbreiding het hele praesidium, heeft een voorbeeldfunctie wat het uitdragen
  van de doelstellingen van de club betreft. Ook de kledingvoorschriften vallen hieronder.
  §3 Kleur bekennen is kleur dragen, waarmee wordt bedoeld dat als men zijn/haar/hun kleuren
  draagt op eigen activiteiten, of deze van andere clubs, men zich steeds dient te gedragen volgens het
  bestaande huisreglement.
  §4 Het zondigen tegen een of meerdere van bovenstaande regels kan leiden tot het bekomen van
  het “brandmerk” persona non grata. (Zie ook Artikel 13.)