Castrum had van bij de oprichting zeer uitgebreide statuten die in de loop der jaren wel eens aangepast of uit het oog verloren werden, maar waar ook vaak over gediscussieerd werd zonder dat iemand nog precies wist wat er ook weer exact in de statuten stond. Tijdens de zomer die het academische jaar 2003-2004 vooraf ging, dokterde het nieuwe praesidium op basis van de oude statuten die in het archief teruggevonden werden en de bestaande toestand binnen de club een voorstel voor een nieuw ‘huisreglement’ uit. Dit huisreglement werd tijdens een eerste pro-seniorenconvent, tussen pot en pint en bij een heerlijk stuk geroosterd vlees, verder uitgewerkt en goedgekeurd. In oktober 2008 werd dit huisreglement gereviseerd op een pro-seniorenconvent, zoals hierboven beschreven. Daaruit volgde o.a.* een lijst van onderdelen die niet ter discussie staan, namelijk de rechten en plichten van Castrum en zijn leden:

I. Rechten en plichten van Castrum en zijn leden

 1. Een Castrum praesidium bestaat steeds uit:
 • Praeses
 • Schachtenmeester
 • Cantor
 • Quaestor
 • Ab-Actis
 1. De kleuren van de club zijn Rood-Geel-Rood
 2. Het Wapenschild, Vlag/Vaandel, knuppel, degens, alsook de Praesestafel horen onlosmakelijk bij de club.
 3. De club bestaat uit studenten en oud-studenten.
 4. De clubleuze luidt “Vivamus ad codicem”
 5. Castrum is politiek en religieus neutraal, alle kleuren en strekkingen zijn toegelaten.
 6. Het dragen van stijlvolle kledij is verplicht
 7. Kleur bekennen is kleur dragen, waarmee wordt bedoeld dat als men zijn kleuren draagt op eigen activiteiten, of deze van andere clubs, men zich steeds dient te gedragen volgens de bestaande “Rechten en plichten”
 8. Er dient elke maand een cantus te worden georganiseerd
 9. De Praesesverkiezingen dienen jaarlijks te worden georganiseerd.
 10. Elke kandidaat Praeses heeft recht op het verkrijgen van de “verkiezingspoule”.
 11. Schachtenverkoop en –ontgroening dienen te worden georganiseerd, uiteraard enkel indien er schachten zijn.
 12. Zondigen tegen bovenstaande regels KAN leiden tot het bekomen van het “brandmerk” Persona Non-Grata.

 

 

*het volledige huisreglement kan ingekeken worden op simpele vraag bij het Castrum praesidium. Dit bv. bij vragen of discussie omtrent de werking tijdens het academiejaar.