Lidgelden voor het academiejaar 2022-2023:

  • Voor gewone leden bedraagt het lidgeld dit academiejaar €20 voor een volledig jaar (september t/m augustus).
  • Een jaartarief kost €120. Dit omvat lidgeld en toegang tot de “gewone” cantussen en korting op speciale cantussen
  • Steunende leden kunnen Castrum een extra duwtje in de rug geven en betalen €200 voor een werkingsjaar. Dit is inclusief lidgeld en alle cantussen.

Gelieve uw lidgeld over te schrijven op het rekeningnummer BE08 0689 3032 5613 op naam van Castrum met als vermelding uw naam en clubnaam.

Tarieven voor een cantus tijdens het academiejaar 2022-2023:

  • Reguliere leden betalen €10 voor een cantus
  • Niet-leden betalen €13 voor een cantus
  • Waterdrinkers betalen €5/€7 (lid/niet-lid)
  • Commilitones met een jaartarief mogen binnen zonder betalen, en krijgen korting op speciale cantussen
  • Steunende leden mogen binnen zonder betalen op alle cantussen

Bovenstaande cantustarieven gelden voor de gewone maandelijkse cantus, tenzij expliciet anders vermeld.