Lidgelden voor het academiejaar 2020-2021:

  • Voor gewone leden bedraagt het lidgeld dit academiejaar 15€ voor een volledig jaar (september t/m augustus).
  • Een jaartarief kost 120€. Dit omvat lidgeld en toegang tot de “gewone” cantussen (= exclusief gala- en zomercantus)
  • Steunende leden kunnen Castrum een extra duwtje in de rug geven en betalen 200€ voor een werkingsjaar. Dit is inclusief lidgeld en alle cantussen.

Gelieve uw lidgeld over te schrijven op het rekeningnummer BE08 0689 3032 5613 op naam van Castrum met als vermelding uw naam en clubnaam.

Tarieven voor een cantus tijdens het academiejaar 2020-2021:

  • Reguliere leden betalen 8 voor een cantus.
  • Commilitones met een jaartarief mogen binnen zonder betalen, gala- en zomercantus niet inbegrepen.
  • Steunende leden mogen binnen zonder betalen op alle cantussen
  • Niet-leden betalen 13€ om te kunnen deelnemen aan een Castrum cantus.
  • Waterdrinkers betalen 5€/6€ (lid/niet-lid).
  • Voor nieuwkomers voorzien we de speciale kennismakingsprijs van 5€.

Bovenstaande cantustarieven gelden voor de gewone maandelijkse cantus, tenzij expliciet anders vermeld.