Wie & wat?

Castrum is een vereniging voor studenten en oud-studenten die hoger en/of universitair onderwijs volgen of volgden aan een instelling gelegen op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Andere studenten of oud-studenten kunnen door het bestuur toegelaten worden als commilito extra muros.

Castrum heeft als leuze: Vivamus ad codicem!

Castrum heeft drie specifieke doelstellingen:

  1. Streven naar stijlvolle studentikoziteit in een geest van broeder- en zusterschap; zich hierbij baserend op de ‘Clubcodex’ zoals opgesteld door Dr. Prof. Mon de Goeysse.
  2. Streven naar en het overdragen van de kennis van de (Vlaamse) studentikoze liederschat.
  3. Te streven naar en het overdragen van kennis van de (Vlaamse) studentikoze geschiedenis en tradities.

Castrum is een onafhankelijke, pluralistische vereniging die politiek, religieus en filosofisch neutraal is.

Waar?

De locatie van de maandelijkse cantus en clubavond van Castrum wordt telkens vermeld op de kalender, op Facebook en via de nieuwsbrief.

Omdat een ivorentorenmentaliteit niets voor ons is, zal je de Castrum-commilitones ook regelmatig tegen het lijf kunnen lopen op een cantus, clubavond of andere activiteiten van andere studentenclubs en -verenigingen in Antwerpen en daarbuiten.

Wanneer?

Sinds januari vindt onze maandelijkse cantus plaats op de 10e van elke maand.

Waarom?

Student zijn: dat wordt men niet. Student zijn: dat leert men niet. Student zijn: verleert men niet. Dat is men of men is het niet!

(Kandidaat-)schacht worden?

Is Castrum die unieke club, met een duidelijke visie op traditionele studentikoziteit, die je zocht in de eenheidsworst die ’t studentikoze studentenleven tegenwoordig vaak is? En wil je schacht of kandidaat-schacht worden? Geen probleem: stuur een e-mail naar schachtenmeester@castrum.be met daarin je motivatie om schacht of kandidaat-schacht te worden bij Castrum en hij/zij doet de rest.