Castrums Zomerse Blotebenencantus – 03 Juli 2017

Kameraden en confraters!
 
Bloempje staat ondertussen vol ongeduld te trappelen om met zijn kornuiten het praesidium te bezetten. Mental picture? Ja? Ok dan…
 
Desalniettemin zal hij toch nog even de schone deugd van het geduld moeten beoefenen.
Aanstaande maandag is het immers de allerlaatste volledige Castrumcantus onder het alziende en goedkeurende oog van Musje.
 
Voor die laatste cantus die ze volledig aan de rood-geel-rode hoofdtafel uitzingt, doen we eens even lekker zot en we smijten er gewoon een heus brandend actueel thema tegenaan.
 
Weg met dat strakke maatpak, die lange jurken en die verstikkende broeken, we maken er een zomerse blotebenencantus van. Het mag dus allemaal wat luchtiger. Verschijnen in een informele zomerse outfit wordt dan ook ten zeerste aangemoedigd.
 
Net zoals in juni, gaat ook deze cantus door in La Dolce Vita op de stadswaag.
 
Groetjes en tot maandag!
 
Kort samengevat:
Wanneer: maandag 3 juli
Waar: La Dolce Vita
Hoe laat: Clubavond 20u00, Io Vivat 20u30
Hoeveel: €8 leden; €12 niet-leden; €5 nieuwkomers; €5 waterdrinkers
Dresscode: Blotebenencantus!

Verkiezingscantus 05 juni 2017

Kameraden en confraters!

Is het lied van Musje uitgezongen? Wie doet een gooi naar haar plaats aan de hoofdtafel?
Brandende vragen die ons aller lippen beroeren.

Komende maandag is het verkiezingscantus en dan is het aan u!
Een zware en nobele taak wacht hen die stemgerechtigd zijn. Zij kunnen hun weloverwogen, doordacht en verfrissend oordeel uitspreken en een kandidaat tot status van verkozene verheffen. Wie oh wie zal volgend jaar de ziel van Castrum belichamen?

Vrij van buitenlandse inmenging zal deze verkiezingscantus uiteraard vergezeld worden van het gezongen woord en wat schuimend blond studentennat.

Echter, er dient zich ook een kleine changement de decor aan…

Gezien het recente faillissement van Het Waagstuk is De Wagetol momenteel verzegeld.
Daarom dienen wij noodgedwongen uit te wijken naar de Dolce Vita, Stadswaag 11.

De rest van onze klassieke avondvullende succesformule blijft echter onveranderd.

Groetjes en tot maandag!

Kort samengevat:
Wanneer: maandag 5 juni
Waar: Dolce Vita
Hoe laat: Clubavond 20u00, Io Vivat 20u30
Hoeveel: €8 leden; €12 niet-leden; €5 nieuwkomers; €5 waterdrinkers
Dresscode: officieel = jasje/dasje

Castrum Ontgroeningscantus 30 April 2017

Kameraden en confraters!

De aprilse grillen teisteren onze stembanden, maar hoort gij allen…
Daar in de verte schallen de klaroenen, want we gaan weer schachten ontgroenen!

Vijf schachten staan vol ongeduld te popelen om hun lint over de andere schouder te mogen tooien.
Op zondag 30 april krijgen zij hun moment de gloire, de kans om in het voetlicht te treden en een fonkeling in de ogen van peter of meter te toveren bij het voltrekken van hun ontgroeningsopdracht. Maar euhm, no pressure he…

De alinea hierboven bevat geen tikfout, noch laten uw ogen het meer afweten dan anders. U leest het goed, beste vrienden. Onze ontgroeningscantus, traditioneel ook wel meicantus genoemd in de volksmond, vangt dit jaar aan op de laatste zondag van april, om luchtig langs wat toonladders en kameraadschap zijn weg te vinden naar de eerste dag en de eerste vrije dag van mei.

Kom samen met ons de meimaand inzetten met zangarbeid en komt zien hoe de verworpenen der aarde ontwaken uit hun schachtenslaap, het juk van de meester afwerpen en zich ontpoppen tot volwaardige elementen van ons genootschap…

Wij zijn alvast benieuwd naar de prestaties!

Kort samengevat:
Wanneer: zondag 30 april
Waar: Wagetol
Hoe laat: Clubavond 20u00, Io Vivat 20u30
Hoeveel: €8 leden; €12 niet-leden; €5 nieuwkomers; €5 waterdrinkers
Dresscode: officieel = jasje/dasje

Castrum Speechcantus 3/04/2017

Kameraden en confraters!

Na een spannende Presidentiële Debatcantus weten we intussen dat Castrum heel wat creatieve taalzielen bevat. Op maandag 3 april geven we hen de kans om zich nog een keer te laten gaan. Want, beste vrienden, het is weer tijd voor de befaamde speechcantus van Castrum!

De strijd om de titel van speechkampioen 2016-2017 zal gestreden worden in twee rondes: een eerste ronde die thuis voorbereid mag worden en een improvisatieronde. Voor beide rondes zal je enkele onderwerpen opgelegd krijgen – via loting bepaald – die je moet verwerken in je speech. De voorbereide speech moet 3 à 5 minuten duren, die tweede speech 2 à 4 minuten.

Voel je je geroepen om mee te dingen naar de titel van speechkampioen? Stuur dan voor 2 april een mailtje naar praeses@castrum.be. Enkel Castrum gedoopten kunnen deelnemen aan de verkiezing zelf, kandidaten van andere clubs worden ‘buiten competitie’ beoordeeld. De beoordeling zal gebeuren door een jury op basis van verschillende criteria.

Vanzelfsprekend wisselen we al dit (hopelijk interessant) gepraat af met een stevige portie gezang, dus ook de niet-speechers zijn meer dan welkom om ons te vervoegen. Aangezien ons teergeliefde Waagstuk nog steeds gesloten is, zullen wij de clubavond om 20u laten starten in de Wagetol zelf. Wees welgekomen, confraters!

 

 

Kort samengevat:
Wanneer: maandag 3 april
Waar: Wagetol
Hoe laat: Clubavond 20u00, Io Vivat 20u30
Hoeveel: €8 leden; €12 niet-leden; €5 nieuwkomers; €5 waterdrinkers
Dresscode: officieel = jasje/dasje

Castrum Presidentiële Debatcantus

Kameraden en confraters!

Op 6 maart presenteren wij u met trots een strijd der titanen. Een clash tussen welbespraaktheid en gebrul, dossierkennis en alternatieve feiten.

De corona wordt het schouwtoneel voor de ontgroeningsopdracht van Christoph Maes (v. Maes). Het thema van de avond is de Presidentiële Debatcantus.

Het opzet is eenvoudig. De linker en rechter corona vaardigen beiden een presidentskandidaat af. Die kandidaten gaan mekaar in korte speeches de loef proberen af te steken, terwijl de andere corona moet raden waar het nu eigenlijk over gaat. U ziet ongetwijfeld de link met Amerika.

De spelregels:
Inschrijven voor dit thematische aspect van de cantus kan via deze link.
Daar kan je je inschrijven als presidentskandidaat of als deelnemer. Ongeacht waarvoor je inschrijft, schrijf je een korte speech van 3 à 4 minuten rond een nummer uit de codex.

De presidentskandidaten schrijven een extra speech. Zij moeten namelijk hun deel van de corona overtuigen om hen als presidentskandidaat af te vaardigen. De presidentskandidaat die de nominatie in de wacht sleept, zal uiteindelijk de geschreven speeches moeten declareren.

Alle speeches hebben als onderwerp ‘een nummer uit de codex’. Het is dan ook aan de andere zijde van de corona te raden over welk nummer het gaat en om dat nummer juist in te zetten. Per speech zijn dus 2 punten te verzamelen. De coronahelft die op het einde van de avond de meeste punten haalt, wint en krijgt uiteraard een prijs.

De inschrivingen worden gesloten op maandag 27 februari.

Succes!

 

Kort samengevat:
Wanneer: maandag 6 maart
Waar: Wagetol
Hoe laat: Clubavond 20u00 (in de wagetol), Io Vivat 20u30
Hoeveel: €8 leden; €12 niet-leden; €5 nieuwkomers; €5 waterdrinkers
Dresscode: officieel = jasje/dasje (stijlvolle kledij)

Castrum Krambamboulicantus

Kameraden en confraters!

 

Zoals het de overlevering betaamt, worden in februari rondgezang en gerstenat vrolijk vergezeld van een blozend glas Krambambouli. 

 

Krambambouli. U weet wel, dat ‘schuimend blond studentennat’, dat verre van schuimend en hoegenaamd niet blond is.

Het gelijknamige nummer in de Codex is dus eigenlijk fake news.

 

Onze Magister Krambambouli gaat ons voorzien van wat *spoiler* de beste Krambambouli ooit gaat worden.

Hij liet zich onlangs nog ontvallen dat hij Krambambouli kent en de beste Krambambouli heeft, dus dat kan niet misgaan.

 

Boude uitspraak volgens u? Wel, kom dan gerust zelf mee de corona bevolken en oordelen.

De cantus gaat door op 6 februari in de Wagetol met een aanhef van het Io Vivat omstreeks 20u30.

Gezien een algemeen inreisverbod voor het grondgebied van Afspanning Het Waagstuk, zal de clubavond doorgaan vanaf 20u in de kelder.

 

Tot maandag!

 

Ut vivat, crescat et floreat Castrum!

 

Kort samengevat:

Wanneer: maandag 6 februari

Waar: Wagetol
Hoe laat: Clubavond 20u00 (in de wagetol), Io Vivat 20u30
Hoeveel: €8 leden; €12 niet-leden; €5 nieuwkomers; €5 waterdrinkers
Dresscode: officieel = jasje/dasje (stijlvolle kledij)