Castrum Krambamboulicantus

Kameraden en confraters!

 

Zoals het de overlevering betaamt, worden in februari rondgezang en gerstenat vrolijk vergezeld van een blozend glas Krambambouli. 

 

Krambambouli. U weet wel, dat ‘schuimend blond studentennat’, dat verre van schuimend en hoegenaamd niet blond is.

Het gelijknamige nummer in de Codex is dus eigenlijk fake news.

 

Onze Magister Krambambouli gaat ons voorzien van wat *spoiler* de beste Krambambouli ooit gaat worden.

Hij liet zich onlangs nog ontvallen dat hij Krambambouli kent en de beste Krambambouli heeft, dus dat kan niet misgaan.

 

Boude uitspraak volgens u? Wel, kom dan gerust zelf mee de corona bevolken en oordelen.

De cantus gaat door op 6 februari in de Wagetol met een aanhef van het Io Vivat omstreeks 20u30.

Gezien een algemeen inreisverbod voor het grondgebied van Afspanning Het Waagstuk, zal de clubavond doorgaan vanaf 20u in de kelder.

 

Tot maandag!

 

Ut vivat, crescat et floreat Castrum!

 

Kort samengevat:

Wanneer: maandag 6 februari

Waar: Wagetol
Hoe laat: Clubavond 20u00 (in de wagetol), Io Vivat 20u30
Hoeveel: €8 leden; €12 niet-leden; €5 nieuwkomers; €5 waterdrinkers
Dresscode: officieel = jasje/dasje (stijlvolle kledij)

Castrum Januaricantus

Kameraden en confraters!

 

Volgepropt met lief en leed, legt 2016 zich te rusten in het bed dat Koning Winter meebracht.

De koude winteravonden brengen dekentjes en glühwein mee, van oudsher omarmd door kerst- en nieuwjaarswensen.

 

Wij zouden hier, geheel volgens de standaard en de norm, een tekst kunnen presenteren voorzien van rijm en metrum.

Aan het juk van die grijze eenheidsworst doen we echter niet mee en het weze bij deze afgeworpen (dat juk).

 

Rood-Geel-Rood zijn onze kleuren, al dan niet voorzien van een gouden biezeke.

Dat zijn kleuren die in één adem worden genoemd met warmte, gezelligheid en plezier.

 

Laat dat dan ook onze wens zijn voor jullie: een jaar vol warme verbondenheid en gezellige momenten, doorspekt met leute en gelach.

Een jaar waarin ieder mag zijn wie hij of zij is, gesteund en omarmd door vriendschap.

 

Natuurlijk wensen we jullie ook nog een jaar vol Castrum en cantussen, vergezeld van gerstenat en gezang (en wat krambambouli daar ergens tussen).

Graag nodigen wij jullie dan ook allemaal uit om samen het nieuwe jaar al zingend welkom te heten op maandag 2 januari.

 

Deze eerste cantus van het nieuwe jaar zal naar gewoonte doorgaan in de Wagetol.

 

Bij deze wensen wij jullie nog fijne feestdagen en tot dan!

 

Ut vivat, crescat et floreat Castrum! 

 

 

Kort samengevat:

Wanneer: maandag 2 januari

Waar: Wagetol

Hoe laat: Clubavond 20u00, Io Vivat 20u30

Hoeveel: €8 leden; €12 niet-leden; €5 nieuwkomers; €5 waterdrinkers

Dresscode: officieel = jasje/dasje (stijlvolle kledij, klik op de link voor meer info)

Castrum – herinnering galacantus & couleur

Kameraden en confraters,

De tijd gaat snel, het is al bijna 4 december… Dat wil zeggen dat je nog maar enkele dagen de tijd hebt om je in te schrijven voor onze galacantus. Zondag 4 december is je laatste kans, nadien sluiten we de inschrijvingen onherroepelijk af. Je kan kiezen voor een all-in optie (cantus + diner) aan de prijs van € 40 voor leden en € 50 voor niet-leden. Geen honger, maar wil je wel komen cantussen? Dat kan voor € 15. Waar je ook voor kiest, op voorhand inschrijven via castrum.be/gala is de boodschap. Deze heuglijke avond gaat dit jaar door in Zaal Impeesa (Peter Benoîtlaan 31, 2100 Deurne). Dit is vlakbij de terminus van trams 4 en 24 en voor de deur is ook voldoende parkeerplaats.

Al ingeschreven? Fantastisch! Maar vergeet zeker ook niet tijdig te betalen. We verwachten je centjes ten laatste op 7 december op onze rekening (BE08 0689 3032 5613). En als je dan toch bezig bent: op de galacantus zullen we de couleurartikel (hemd, das, clubpet, bierpet en/of zipfelhalter) die besteld én betaald zijn afleveren. Ook hier het verschuldigde bedrag graag tegen 7 december op de rekening.

Tot op de galacantus!

Het Castrum praesidium

Kort samengevat:
Wanneer: zaterdag 10 december
Waar: Zaal Impeesa (Peter Benoîtlaan 31, 2100 Deurne)
Hoe laat: Receptie 17u00, Io Vivat 20u30
Hoeveel: €40,- leden (incl. diner); €50,- niet-leden (incl. diner); €15,- enkel cantus
Inschrijven: castrum.be/gala (t.e.m. 4 december)
Dresscode: hoogofficieel (galakledij)

Castrum Galacantus 10/12/2016

Kameraden en confraters,

De winter staat voor de deur en de temperaturen buiten zakken gestaag naar het vriespunt. Tijd voor een grote dosis gezelligheid! Zoals de traditie het dicteert, is het in december tijd voor de meest fancy avond van het Castrumjaar: de galacantus.

We verwachten u allen, uitgedost in uw mooiste zondagskledij, om 17u voor een feestelijke receptie. Aansluitend vindt het diner plaats, alwaar wij samen zullen genieten van een goddelijke maaltijd. Rond 20.30u zal het zanggedeelte van de avond van start gaan.

Dit alles zal plaatsvinden in het gebouw van Scouts Impeesa, Peter Benoîtlaan 31, 2100 Deurne. Bent u Castrumlid, dan betaalt u een luttele €40 voor dit alles; niet-leden betalen €50. Wil je enkel de cantus bijwonen? Dan betaal je €15.

Inschrijven kan via www.castrum.be/gala tot en met 4 december.
OPGELET: inschrijven is verplicht!

Wij kijken er alvast naar uit!

Het Castrumpraesidium 2016-2017

Kort samengevat:
Wanneer: zaterdag 10 december
Waar: Zaal Impeesa (Peter Benoîtlaan 31, 2100 Deurne)
Hoe laat: Receptie 17u00, Io Vivat 20u30
Hoeveel: €40,- leden (incl. diner); €50,- niet-leden (incl. diner); €15,- enkel cantus
Inschrijven: castrum.be/gala (t.e.m. 4 december)
Dresscode: hoogofficieel (galakledij)

Castrum Novembercantus

Kameraden en confraters!

De dagen worden korter, de temperaturen flirten zo nu en dan al eens met het vriespunt en de wereld kraakt. Winter is coming!
Castrum blijft echter trouw op post als uw vaste maandelijkse waarde! Een weerkerend rood-geel ankerpunt in uw maandelijkse beslommeringen.
Eén dag voor de misschien belangrijkste verkiezingen ter wereld ooit, zien we jullie dan ook maar wat graag verschijnen op onze novembercantus.

Net als vorige maand bieden we opnieuw wat vers en jong geweld aan, dat graag met een Castrum-waardige hoedanigheid zijn/haar verdere leven wil aanvangen.
Dit beperkte schachtenaanbod is uiteraard enkel geldig op onze eerstkomende cantus.

Om toch nog eens te rijmen met de traditie, in tegenstelling tot vorige maand, gaat de volgende cantus gewoon door op een maandag. En zoals de traditie het dicteert, is dat de eerste maandag van de maand, zijnde 7 november.

Verder misschien nog een kleine reminder:
Tot aan onze novembercantus kan er opnieuw couleur besteld worden, zoals reeds vorige maand meegedeeld werd.
Een beschrijving van deze couleurartikel, evenals het handige, bijhorende bestelformulier, zijn terug te vinden op de website.

Eerstdaags verschijnt er op de site ook een kleine toelichting rond de klederdracht die wij bij Castrum verwachten op onze cantussen.
Dit is zuiver een verduidelijking van wat wij verstaan onder ‘stijlvolle’ kledij. Lees deze gerust eens na, mocht je niet zeker zijn over je outfit.

Kort samengevat:
Wanneer: maandag 7 november
Waar: Wagetol
Hoe laat: Clubavond 20u00, Io Vivat 20u30
Hoeveel: €8 leden; €12 niet-leden; €5 nieuwkomers; €5 waterdrinkers
Dresscode: officieel = jasje/dasje (stijlvolle kledij)