Bij Castrum worden in principe enkel volgende faculteitssymbolen gedragen:
– Passer => alle exacte wetenschappen
– Zon => alle menswetenschappen
– Aesculaap => alle medische wetenschappen
Eventuele uitzonderingen (bijvoorbeeld voor studenten aan de zeevaartschool) kunnen toegestaan worden.