Zipfels zijn couleurartikelen die een uiting zijn van een speciale studentikoze broeder- of zusterband tussen de commilitones die ze uitwisselen. Er zijn drie soorten Zipfels:

– Bierzipfels zijn breed en lang. Deze worden enkel uitgewisseld tussen een schacht en de officiële peter of meter van die schacht (de schacht krijgt van de peter/meter een Bierzipfel, de peter/meter krijgt van de schacht een Weinzipfel).
– Weinzipfels zijn smaller en korter. Ze worden onder commilitones uitgewisseld.
– Sektzipfels zijn nog iets kleiner. Ze worden onder commilitones uitgewisseld, maar zijn enkel bestemd om door vrouwelijke commilitones gedragen te worden. Bij Castrum echter, kunnen de vrouwelijke leden van Castrum ook Weinzipfels dragen.

Het uitwisselen gebeurt steeds op een clubavond. Hierbij leggen de uitwisselaars de Zipfels in elkaars volle pint, deze wordt ad fundum gedronken. De Zipfel wordt tussen de tanden opgevist uit het glas om de uitwisseling af te ronden.